Solcellspark

Solcellspark Laholm 3,2kWh/år

Solcellspark ca 3000kWh/år

Samprojekt med byggherre i Laholm:

Solcellspark om ca 3000kWh/år.

20 st paneler om 160W / st.

Parken är på prov och kan byggas ut så andra husägare och företag i framtiden kan bli delägare.

Investera i parken och få lägre elkostnader?
Ring: 0763-915340 meila: bengt@suncellhouse.com

solceller-solfangare-varvatten-ackumulator

Solcellspark

Samprojekt med elbolag i Bohuslän:

Solcellspark om 1 000 000W dvs 1 MW.

3637 st paneler om 275W / st.

Elbolaget har nämnt att de eventuellt säljer andelar i parken till företag och enskilda husägare.

Samma elbolag driver områdets gatlampor, där vi levererar armatur med LED-lampor när de byter ut armaturen.

I dagsläget prövar de armatur från oss och har även köpt in LED-lampor till befintlig armatur genom oss.